ข่าวประชาสัมพันธ์

ASEAN-ROK Vaccine Webinar towards Regional Vaccine Security

November 19, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศผลการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านวัคซีน การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

February 23, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศผลการนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

February 09, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาวิธี e-bidding โครงการจ้างประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2564)

November 29, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

เอกสารประกวดราคาวิธี e-bidding โครงการจ้างประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2564)

November 29, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน โครงการจ้างประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2564)

November 29, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2564)

 

November 29, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

สถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดทำได้จัดการอบรมพัฒนาองค์กรที่จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2564

December 07, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ปีงบประมาณ 2564

  

December 07, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สธ. จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันมหิดล

     

September 24, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร ประจำปี 2563

June 30, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าววิชาการ

รายงานผลและประเมินสิทธิผลการประชุมวิชาการภาพรวมเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุของประเทศ ด้วยระบบออนไลน์

April 29, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

NBF site visit 2

        

November 24, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

“สถาบันวัคซีนแห่งชาติร่วมกับองค์การอนามัยโลก เปิดเวทีเสนา ไขข้อสงสัยวัคซีนโควิด 19”

                   

November 23, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

Kick off เสวนาวิชาการวัคซีนอาเซียน มุ่งสู่ความมั่นคงด้านวัคซีนของภูมิภาค

               

November 18, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้จัดการสำนักบริหารความมั่นคงด้านวัคซีน

November 01, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้จัดการสำนักอำนวยการ

October 14, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้จัดการสำนักบริหารความมั่นคงด้านวัคซีน

 

October 05, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้จัดการสำนักอำนวยการ

October 05, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด