ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวัคซีนแห่งชาติเยี่ยมชม โรงงานผลิตวัคซีนชนิดดีเอ็นเอ (โควิเจน) บริษัท ไบโอเนท - เอเชีย จำกัด

December 14, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ASEAN-ROK Vaccine Webinar towards Regional Vaccine Security

November 19, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศผลการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านวัคซีน การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

February 23, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2564)

January 11, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด การประเมินผลกระทบ (Impact) เพื่อติดตามผลสำเร็จเป็นรายปี (Monitoring KPI) และการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถ

January 10, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาวิธี e-bidding โครงการจ้างประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2564)

December 28, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาวิธี e-bidding โครงการจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด การประเมินผลกระทบ (Impact) เพื่อติดตามผลสำเร็จเป็นรายปี (Monitoring KPI) และการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของส

 

December 15, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

สถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดทำได้จัดการอบรมพัฒนาองค์กรที่จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2564

December 07, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ปีงบประมาณ 2564

  

December 07, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สธ. จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันมหิดล

     

September 24, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร ประจำปี 2563

June 30, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าววิชาการ

สวช. พร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนเข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการผลิตวัคซีน ณ โรงงานผลิตวัคซีน บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ ชีววัตถุ จำกัด

              

December 20, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สวช. พร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนเข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการผลิตวัคซีน ณ โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ องค์การเภสัชกรรม

            

December 20, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สถาบันวัคซีนแห่งชาติร่วมกับองค์การอนามัยโลก เปิดเวทีเสวนา เผยทุกข้อมูลเรื่องวัคซีนโควิด 19 “รับมืออย่างไรเมื่อไวรัสสายพันธุ์ใหม่มาเยือน”

                 

December 17, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สวช. พร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนเข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.

                  

December 14, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้จัดการสำนักบริหารความมั่นคงด้านวัคซีน

November 01, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้จัดการสำนักอำนวยการ

October 14, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้จัดการสำนักบริหารความมั่นคงด้านวัคซีน

 

October 05, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้จัดการสำนักอำนวยการ

October 05, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด