ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอชี้แจงกรณีการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ได้แล้วแต่รัฐบาลไม่สนับสนุน

September 03, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการจัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ...

June 10, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

Immunology concepts for vaccinology

December 04, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริม การสนับสนุน และการให้ความร่วมมือ เพื่อการบริหารจัดการ การจัดหา การกระจายวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชน

October 29, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาวิธี e-bidding การจัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

October 19, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

October 15, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ปีงบประมาณ 2564

October 15, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ร่างประกาศประกวดราคาวิธี e-bidding การจัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

October 12, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

สธ. จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันมหิดล

     

September 24, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร ประจำปี 2563

June 30, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สถาบันวัคซีนฯ ระดมสมองผู้เชี่ยวชาญของประเทศ ทำ“พิมพ์เขียว”วิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัส COVID- 19

     

February 17, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ส.ค.ส พระราชทาน 2563

     

February 04, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าววิชาการ

​บอร์ดวัคซีนชาติไฟเขียว แนวทางการจัดหาวัคซีนโควิดล่วงหน้า

                 

October 05, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สวช. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเชื้อตาย สำหรับสัตว์ และการวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564

                          

August 24, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สวช.ร่วมกับ วช. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของประเทศ

                   

July 22, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

“บอร์ดวัคซีนชาติ”ออกระเบียบสนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนในประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน เน้นการยืนบนขาตัวเอง

                

June 30, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสมัครงาน

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

October 27, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการด้านวิเทศน์สัมพันธ์

October 06, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน ครั้งที่ 2

September 30, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีนและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

September 25, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด