ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

         

June 13, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรับสมัครทุนวิจัยปีงบประมาณ 2566

         

June 13, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

การประชุมชี้แจงแผนการให้ทุนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

            

June 06, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรม TRIUP FAIR 2022

March 28, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาวิธี e-bidding โครงการจ้างประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2564)

January 13, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาวิธี e-bidding โครงการจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด การประเมินผลกระทบ (Impact) เพื่อติดตามผลสำเร็จเป็นรายปี (Monitoring KPI) และการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของส

January 13, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2564)

January 11, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด การประเมินผลกระทบ (Impact) เพื่อติดตามผลสำเร็จเป็นรายปี (Monitoring KPI) และการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถ

January 10, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติและผู้บริหาร ให้นโยบายเจตจำนงการป้องกันการทุจริต

April 27, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

การส่งเสริมประมวลจริยธรรม

  

April 27, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดทำได้จัดการอบรมพัฒนาองค์กรที่จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2564

December 07, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ปีงบประมาณ 2564

  

December 07, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าววิชาการ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ Botulinum Antitoxin type A และ type B ที่ผ่านการทดสอบถึงระดับ Preclinic ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

            

June 25, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

เมื่อโอมิครอนกลายพันธุ์ วัคซีนยังป้องกันได้หรือไม่?

                     

May 17, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

การประชุมวิชาการ “Trend of Quality Control along Manufacturing Process”

            

May 11, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สวช. จัดประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิดหลัก: วัคซีนเครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ในรูปแบบออนไลน์

                        

March 18, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือก บุคลากรเข้าปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความรู้ในหน่วยงานต่างประเทศ

May 03, 2022

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้จัดการสำนักบริหารความมั่นคงด้านวัคซีน

November 01, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้จัดการสำนักอำนวยการ

October 14, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้จัดการสำนักบริหารความมั่นคงด้านวัคซีน

 

October 05, 2021

>> อ่านข่าวทั้งหมด