18 มีนาคม 2022

สวช. จัดประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิดหลัก: วัคซีนเครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ในรูปแบบออนไลน์

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก (WHO) สหภาพยุโรป (EU) และสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิดหลัก: วัคซีนเครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศในการสร้างเครือข่ายทั้งบุคคล และหน่วยงาน รวมถึงเป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัคซีน

โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเปิดการประชุมฯ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา และพระราชทานรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และ ศ.นพ. เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุม ทอดพระเนตรนิทรรศการออนไลน์ และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับ คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และคณะผู้วิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย โดยมี นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ คณะผู้วิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย และผู้ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ เฝ้ารับเสด็จฯ

การประชุมครั้งนี้ มีการจัดนิทรรศการออนไลน์ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) โดยประกอบด้วย นิทรรศการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เครือข่ายการวิจัยพัฒนา เครือข่ายการผลิต เครือข่ายการประกันคุณภาพและการใช้วัคซีน รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ รางวัลคลิปการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านวัคซีน หัวข้อวัคซีน : เครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโปสเตอร์วิชาการ โดยผู้สนใจสามารถรับชมได้ทาง https://www.vacconf10-exhibition.com/

นอกจากนี้ตลอดระยะเวลา 3 วัน มีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ Global Preparedness on Emerging Diseases: Epidemic and Vaccine Development, Preparedness, Vaccine Development and Production for Emerging Infectious Disease Control in Thailand – Part I (Team Thailand) และ Lesson Learned from COVID-19 Vaccine Access ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Vaccine Preparedness and Management in Thailand during COVID-19 Pandemic” และการเสวนาเรื่อง Communication on Vaccine during COVID-19 Crisis in Thailand

Reference: posttoday.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *