7 เมษายน 2023

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมทำบุญสมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำ 77 จังหวัดและกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2566

     สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมทำบุญสมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำ 77 จังหวัดและกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2566 โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรมณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

ที่มา: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

วันที่: 7/04/66