27 เมษายน 2023

การประชุมชี้แจงแผนการให้ทุนด้านวัคซีน ประจำปีงบประมาณ 2567

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแผนการให้ทุนด้านวัคซีน ประจำปีงบประมาณ 2567
ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.30 น. – 11.00 น.
 
โดยลงทะเบียน เพื่อรับฟังทางออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ได้ที่
 
 

ที่มา: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

วันที่: 27/04/66