27 ตุลาคม 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตข่าวภาษาอังกฤษเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง