8 ธันวาคม 2023

สถาบันวัคซีนร่วมงาน MOPH Together Against Corruption & Stop SEAH ประจำปี 2567

สถาบันวัคซีนร่วมงาน  MOPH  Together Against  Corruption & Stop SEAH  ประจำปี 2567 พร้อม ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาดร่วมต้านทุจริตเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล” ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรสาธารณสุข ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน (Stop sexual exploitation, abuse, and harassment : Stop SEAH)

ที่มา: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

วันที่ 8/12/66