ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยปี 2562 สำหรับเภสัชกร รุ่นที่ 1

March 14, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมประชุมติดตามแผนการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์

       

March 12, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

Application IBP e-Lot Release โปรแกรมค้นหาผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ

March 08, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กพร.

March 08, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างผู้บริหารจัดการงานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ด้วยวิธี e-bidding

April 04, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างผู้บริหารจัดการงานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ด้วยวิธี e-bidding

March 15, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และรายละเอียดข้อกำหนดการจัดจ้าง โครงการจ้างผู้บริหารจัดการงานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562

March 11, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ข่าวและความรู้ด้านวัคซีนประจำเดือน ด้วยวิธี e-bidding

November 08, 2018

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

“บอร์ดวัคซีนชาติ” ตั้งเป้า “ประชาชนทุกคนในประเทศไทย” ได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุมเหมาะสม

       

April 20, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

       

April 11, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

กรมควบคุมโรค จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

   

April 10, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ-มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมขับเคลื่อนศูนย์ทดสอบในสัตว์ทดลองแห่งแรกของประเทศไทย

       

April 05, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าววิชาการ

4 พ.ย. 2561จุฬา ฯ เปิดศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติอย่างเป็นทางการ

     

November 05, 2018

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประชุมนำเสนอผลการศึกษาดูงาน และความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุน จากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

       

September 20, 2018

>> อ่านข่าวทั้งหมด

หนทางสู่การผลิต Pneumococcal vaccine ในสยามประเทศ

      

September 20, 2018

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีนประจำปี 2561

         

September 17, 2018

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน

April 18, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเลขานุการ

April 11, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อขเียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน

April 04, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

March 26, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด