ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการพิจารณาผลงานวิชาการสำหรับนำเสนอในการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

June 21, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศผลการตัดสินรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ ในการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

June 04, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยปี 2562 สำหรับเภสัชกร รุ่นที่ 2

May 28, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต

June 18, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างผู้บริหารจัดการงานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ด้วยวิธี e-bidding

April 04, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างผู้บริหารจัดการงานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ด้วยวิธี e-bidding

March 15, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และรายละเอียดข้อกำหนดการจัดจ้าง โครงการจ้างผู้บริหารจัดการงานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562

March 11, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

“บอร์ดวัคซีน” เยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีน GPO-MBP โรงงานมาตรฐานระดับสากลแห่งแรกในไทย

         

May 31, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สธ. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

      

May 27, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

“บอร์ดวัคซีนชาติ” ตั้งเป้า “ประชาชนทุกคนในประเทศไทย” ได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุมเหมาะสม

       

April 20, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

       

April 11, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าววิชาการ

“บอร์ดวัคซีนชาติ” ไฟเขียวร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565

       

May 29, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านกระบวนการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ

     

May 15, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

4 พ.ย. 2561จุฬา ฯ เปิดศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติอย่างเป็นทางการ

     

November 05, 2018

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประชุมนำเสนอผลการศึกษาดูงาน และความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุน จากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

       

September 20, 2018

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ

June 20, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน

June 17, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน (สัตวแพทย์)

June 17, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ

June 07, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด