ตราสัญลักษณ์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.)

nvilogo_std_2000
  • สีแดง | Code : #eb2127 | ประชาชน
  • สีเหลือง | Code : #fee200 | ความสุข การเรียนรู้ สร้างสรรค์
  • สีน้ำเงิน | Code : #253877 | ความมั่นคง ความสามัคคี
  • สีฟ้า | Code : #2EABD8 | หยดวัคซีน ความปลอดภัย