12 March 2020

ทำความรู้จักวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรง สาเหตุหลักเกิดจากการถูกสัตว์กัด หรือข่วน หรือถูกเลียจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว หนู เป็นต้น ซึ่งมีเชื่อไวรัส Rabies ปนออกมากับน้ำลายของสัตว์

เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายทางปลายประสาทจะเดินทางเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลาง ผู้ป่วยจะปวดเมื่อยตามตัว มีไข้ คันบริเวณที่ถูกกัด ต่อมาจะหงุดหงิด กระสับกระส่าย กล้ามเนื้อคอกระตุก เกร็งขณะพยายามกลืนอาหารและน้ำ ทำให้เกิดอาการ ”กลัวน้ำ” บางรายอาจเป็นอัมพาต หมดสติ และเสียชีวิตในที่สุด

ผู้ที่สัมผัสและถูกสัตว์กัดมีความเสี่ยงในการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้ ในปัจจุบันยังไม่มียาใช้รักษา จึงจำเป็นต้องป้องกันด้วยการรับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าได้ทั้งก่อนและหลังถูกสัตว์กัด

การรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนได้รับเชื้อหรือก่อนถูกสัตว์กัด เหมาะสำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อ เช่น สัตวแพทย์ที่ทำงานในห้องปฏิบัติงาน หรือผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ควรรับวัคซีน 3 ข็มโดยฉีดในวันที่ 0, 7 และ 21 (หรือ 28) โดยฉีดเข้าที่กล้ามเนื้อต้นแขน หรือในผิวหนัง

ในกรณีถูกที่สัตว์กัดหรือสัมผัสเชื้อ จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือสำหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนล่วงหน้ามาก่อนหรือเคยได้รับวัคซีนหลังจากได้รับเชื้อมาอย่างน้อย 3 เข็ม ถ้าได้รับวัคซีนมาไม่เกิน 6 เดือน ให้ฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันอีก 1 เข็ม แต่ถ้าหากได้รับวัคซีนมาเกินกว่า 60 วัน ให้ฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันอีก 2 เข็ม ส่วนกรณีที่ 2 สำหรับผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนเลยหรือเคยฉีดวัคซีนหลังจากได้รับเชื้อมาน้อยกว่า 3 ครั้ง ต้องได้รับวัคซีนหลังจากได้รับเชื้อแล้ว 5 เข็ม

การเข้ารับการฉีดวัคซีน สามารถรับบริการได้โดยใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ทันที รับจนครบทุกเข็มโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เครดิตภาพ : goosiam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *