21 May 2021

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ตอบข้อสงสัย “กรณีวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า” ทำไม? วัคซีนที่บรรจุในขวด จึงมีปริมาตรมากกว่าที่ระบุไว้ สามารถนำมาใช้ได้ไหม?