ติดต่อสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบำราศนราดูร ซอยติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 โทรศัพท์: (+66) 2580 9729-31

จันทร์-ศุกร์: 8.30-16.30น.