ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3

(ระยะเวลารับสมัครจนถึง 17 มกราคม 2566)

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2565

- เอกสารประกาศในระบบ NRIIS

- เอกสารประกาศ

ประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

(สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร)

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิ.ย. 2565

- เอกสารประกาศ

ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

(สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร)

ประกาศ ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2564

- เอกสารประกาศ

ประกาศรับสมัครทุนวิจัย รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

(สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร)

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

- เอกสารประกาศ

ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

(สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร)

ประกาศ ณ วันที่ 5 มี.ค. 2564

- เอกสารประกาศ

ประกาศรับสมัครทุน Covid-19 ประจำปีงบประมาณ 2563

(สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร)

ประกาศ ณ วันที่ 5 พ.ค. 2563

- เอกสารประกาศ

- แบบฟอร์มเสนอโครงร่างวิจัย

- แบบฟอร์มเสนอโครงการ

ประกาศรับสมัครทุน ประจำปีงบประมาณ 2563

(สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร)

ประกาศ ณ วันที่ 11 ธ.ค. 2562

- เอกสารประกาศทุนดำเนินงาน

- เอกสารประกาศทุนวิจัย

ประกาศผลการพิจารณาทุน ประจำปีงบประมาณ 2562

(สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร)

ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.พ. 2562

- เอกสารประกาศผลพิจารณาทุนฝึกงาน

- เอกสารประกาศผลพิจารณาทุนศึกษาต่อ

ประกาศรับสมัครทุน ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศผลการพิจารณาทุน ประจำปีงบประมาณ 2561

Accessibility
Skip to content