Vaccine News

News Release

ประกาศผลพิจารณาทุน ปี 2561

April 03, 2018

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยปี 2561 รุ่นเภสัชกร

March 22, 2018

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยปี 2561 รุ่นที่ 1-2

March 05, 2018

>> Read More

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยปี 2561

  

January 22, 2018

>> Read More

Procurement News

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทุน (FMP) ปี 2561

April 23, 2018

>> Read More

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตุลาคม-มีนาคม ปี 2561

April 03, 2018

>> Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงหลังคาดาดฟ้าของอาคาร 4 สถาบันบำราศนราดูร ปี 2561

April 03, 2018

>> Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านวิชาการ ปี 2561

April 02, 2018

>> Read More

ข่าวกิจกรรม

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระดมพลังทุกภาคส่วนร่วมใจ หยุดโรคภัยด้วยวัคซีน #VaccinesWork เป็นหนึ่งพลังขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ

     

April 25, 2018

>> Read More

สถาบันวัคซีนแห่งชาติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมถกความร่วมมือประเทศกลุ่มอาเซียนสร้างความมั่นคง และการพึ่งตนเองด้านวัคซีน

      

March 28, 2018

>> Read More

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ฯ และเครือข่ายวัคซีนร่วมมือกับบริษัท Xiamen Innovax Biotech จำกัด เพื่อส่งเสริมการผลิตวัคซีน HPV ในประเทศไทย

   

March 28, 2018

>> Read More

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Culture Technique and Upstream Technology for Vaccine ระหว่างวันที่ 12-14 มี.ค.61

     

March 12, 2018

>> Read More

Academic News

ประเมิน 5 โครงการตามวาระแห่งชาติด้านวัคซีนผ่านเกณฑ์ฉลุย

August 17, 2017

>> Read More

สถาบันวัคซีนฯ : การสร้างความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาวัคซีนฯ

August 07, 2017

>> Read More

สถาบันวัคซีนฯ : ไข้หวัดใหญ่ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ต้องทบทวน

  

August 07, 2017

>> Read More

สถาบันวัคซีนฯ : ความท้าทายของการพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุไทย

  

August 07, 2017

>> Read More

Job News

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนวก.วัคซีน จำนวน 2 อัตรา ปี 2561

February 23, 2018

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน 2 อัตรา

February 16, 2018

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน 2 อัตรา

  

February 06, 2018

>> Read More

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน จำนวน 2 อัตรา

December 28, 2017

>> Read More