Vaccine News

News Release

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยปี 2562

October 18, 2018

>> Read More

โครงการเปิดบ้านแนะนำอาชีพในอุตสาหกรรมวัคซีนและยาชีววัตถุ

August 10, 2018

>> Read More

บรรยายพิเศษ เรื่อง “Global health opportunities by implementing WHO recommendations for Influenza prevention.”

July 17, 2018

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมเอกสารตำรับยาชีววัตถุโดยใช้ระบบ NVIFDA

July 10, 2018

>> Read More

Procurement News

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ข่าวและความรู้ด้านวัคซีนประจำเดือน ด้วยวิธี e-bidding

November 08, 2018

>> Read More

ประกาศราคาจ้างโครงการเผยแพร่ข่าวและความรู้ด้านวัคซีนประจำเดือน

November 01, 2018

>> Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ รายละเอียดข้อกำหนดการจัดจ้าง และร่างเอกสารโครงการเผยแพร่ข่าวและความรู้ด้านวัคซีนประจำเดือน

October 26, 2018

>> Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง และรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง ด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ 2 ปีงบ 2561

August 22, 2018

>> Read More

ข่าวกิจกรรม

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้ารับโล่เกียรติคุณ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561

      

December 06, 2018

>> Read More

สถาบันวัคซีนแห่งชาติร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของการสาธารณสุขไทย

       

November 27, 2018

>> Read More

สธ. จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันมหิดล

       

September 24, 2018

>> Read More

การประชุมหารือเรื่อง การพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ฝึกปฏิบัติงานด้านวัคซีน

      

September 04, 2018

>> Read More

Academic News

4 พ.ย. 2561จุฬา ฯ เปิดศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติอย่างเป็นทางการ

     

November 05, 2018

>> Read More

ประชุมนำเสนอผลการศึกษาดูงาน และความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุน จากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

       

September 20, 2018

>> Read More

หนทางสู่การผลิต Pneumococcal vaccine ในสยามประเทศ

      

September 20, 2018

>> Read More

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีนประจำปี 2561

         

September 17, 2018

>> Read More

Job News

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการ

December 06, 2018

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

November 23, 2018

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการ

November 22, 2018

>> Read More

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

November 13, 2018

>> Read More