ประชุมเครือข่ายทรัพยากรชีวภาพด้านวัคซีนแห่งชาติ

ประชุม
เครือข่ายทรัพยากรชีวภาพด้านวัคซีนแห่งชาติ
ณ ห้องประชุม ธีระ รามสูต สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค
วันที่ 27 ต.ค. 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น