ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน ที่ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาผู้บริหาร”

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอแสดงความยินดี กับ ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน ที่ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาผู้บริหาร” จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล เป็นผู้มอบรางวัล


ภาพหมู่ คณาจารย์ ร่วมกับผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2558 ในสาขาต่างๆ