แวดวงวัคซีน ปีที่ 9 ฉบับที่ 3


Click to Download .PDF


​เรื่องภายในเล่ม1.บทบรรณาธิการ
Click to Read

2. วัคซีนไข้เลือดออกตัวแรก
แม้ไม่เพอร์เฟ็ค
แต่ป้องกันโรคได้มาก...
หากวางกลยุทธ์เหมาะสม
Click to Read

3. ตารางวัคซีนไทยด้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านจริงหรือ?
Click to Read

4. คลังสำรองกับการแก้ปัญหาขาดแคลนวัคซีน
Click to Read

5. พรบ. ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 
กลไกแห่งรัฐ พัฒนาวัคซีนไทยแบบองค์รวม
Click to Read

6. ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบวัคซีน
ในสัตว์ทดลองมาตรฐานสากล
 แห่งแรกในไทย
Click to Read

7.
NVI สนับสนุนเครือข่ายระบบนำส่งวัคซีน...
รองรับอนาคตการพัฒนาวัคซีนในประเทศ
Click to Read