จ.พะเยารณรงค์ฉีดวัคซีนป้อง “หวัดใหญ่” หน้าฝนนี้

          สาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา เร่งเข้ารณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนในพื้นที่ ขณะที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ออกมาแนะนำให้กับชาวบ้านในแนวทางป้องกันโรคไวรัสซิกา โดยหลีกเลี่ยงให้ยุงลายกัดและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย หลังเริ่มมีการระบาดในพื้นที่ประเทศไทยและภาคเหนือ
 
 
          พะเยา/ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านจำนวนมากที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทั้ง 4 ประเภท เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ สตรีตั้งครรภ์ รวมทั้งผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรค ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ ในพื้นที่ ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา จำนวนมาก ทยอยเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ที่ทางสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังทอง เข้าให้บริการกับชาวบ้านกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคไข้หวัดใหญ่และสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นปัญหาในการรักษา หากไม่มีแนวทางป้องกัน

          พ.ญ.จิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ระบุว่า ปัจจุบันสถานการณ์ของไข้หวัดใหญ่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ โดยเฉพาะช่วงนี้ แนวทางป้องกันที่ดีที่สุดคือการให้วัคซีนจะสามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางสาธารณสุขจึงได้มีการนำวัคซีนเข้าทำการฉีดป้องกันให้กับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ซึ่งจะประกอบด้วยเด็กเล็ก คนชรา สตรีมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป และผู้ป่วยเรื้อรังใน 7 โรค ซึ่งเสี่ยงต่อการติดไข้หวัดใหญ่และจะมีผลกระทบต่อการรักษา นอกจากนั้น พ.ญ.จิรพร ยังได้กล่าวเตือนให้ประชาชนได้ระมัดระวังในการป้องกันโรคไวรัสซิกา ที่พบว่ามีการแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศไทยแล้ว โดยพบในพื้นที่ภาคเหนือ ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการให้ยุงลายกัด และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เนื่องจากไวรัสซิกายังไม่มีวัคซีนในการป้องกันและการวินิจฉัยโรคยังคงใช้เวลา ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกรณีดังกล่าว

ที่มา : บ้านเมื่อง