สธ.คาดแนวโน้มผู้ป่วยคอตีบเพิ่มมากขึ้น แนะนำผู้ปกครองนำบุตรหลานรับวัคซีนให้ครบตามช่วงเวลาที่กำหนด-หมั่นสังเกตอาการ

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคคอตีบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยยืนยันและเข้าข่ายโรคคอตีบ จำนวน 7 ราย และเสียชีวิต 2 ราย กลุ่มอายุที่พบมากสุดคือ 35-44 ปี เป็นสัญชาติไทยทั้งหมด โดยพบผู้ป่วยทั้งในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้

“การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่ามีโอกาสจะพบผู้ป่วยคอตีบเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความครอบคลุมของวัคซีนต่ำหรือมีแรงงานย้ายถิ่นจากประเทศเพื่อนบ้าน สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคคอตีบ คือ ประชาชนไม่เคยฉีดวัคซีนคอตีบมาก่อน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบและไม่ไปรับการกระตุ้นซ้ำทุก 10 ปี ซึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันต่อโรคลดต่ำลง ส่วนการป้องกัน ทำได้โดยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยการฉีดวัคซีนรวมสำหรับป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก จึงขอแนะนำผู้ปกครองนำบุตรหลานรับวัคซีนให้ครบตามช่วงเวลาที่กำหนด และสังเกตอาการของโรค คือมีไข้ เจ็บคอ มีแผ่นขาวในช่องปาก ให้รีบพบแพทย์ทันที หรือโทรปรึกษาสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422"อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว

ที่มา : RTY9