บราซิล-สหรัฐฯ เริ่มทดสอบ! วัคซีนป้องกัน “ไวรัสซิกา”

สถาบันวิจัย บูตันตัน ศูนย์วิจัยด้านชีววิทยาในบราซิล ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาและวิจัยชีววิทยาของสหรัฐฯ พัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสซิกา โดยจะทำการทดสอบกับสัตว์จำพวกหนู เพื่อศึกษาความก้าวหน้าในการพัฒนาประสิทธิภาพของวัคซีน ในการทำลายไวรัสซิก้า

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแห่งนี้ ระบุว่า ได้มีการนำงบประมาณ 100 ล้านบาท มาใช้ในโครงการพัฒนาวัคซีน ด้วยการทดสอบกับสัตว์ก่อนว่าจะสามารถสร้างภูมิคุมกันไวรัสซิกาได้หรือไม่ จากนั้นขั้นต่อไปจะนำไปทดสอบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แต่ยังไม่ทดสอบกับมนุษย์ และหวังว่าจะเริ่มขั้นตอนต่อไปในการรักษากับคนในที่สุด ซึ่งคาดว่าวัคซีนจะประสบความสำเร็จในช่วงสิ้นปี 2017

ที่มา : springnews