กทม บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด ฟรี ถึง 30 พ.ย. 59

ไทยโพสต์ * กทม.ห่วงใยสุขภาพประชาชน ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม นางดวงพร ปิณจีเสคิกุล ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. แจ้งว่า กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 ได้จัดบริการให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันในกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีอายุ 15-40 ปี เนื่องจากการเฝ้าระวังของสำนักระบาดวิทยาพบว่า ผู้ป่วยเป็นโรคหัดมีแนวโน้มพบในกลุ่มผู้ใหญ่มากขึ้น และการระบาดมักเกิดขึ้นในสถานที่ที่มีกลุ่มคนอยู่รวมกันเป็นหมู่มาก เช่น โรงงาน สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน แคมป์ก่อสร้าง เป็นต้น จึงได้ขยายการให้บริการวัคซีนในกลุ่มบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15-40 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน

สำหรับบุคคลอายุมากกว่า 40 ปี ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เคยติดเชื้อโรคหัดและหัดเยอรมันตามธรรมชาติแล้วในอดีต จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องได้รับวัคซีนนี้ ผู้สนใจต้องการรับวัคซีนสามารถรับบริการได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่ง ตั้งแต่วันนี้-30 พ.ย.59 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานโรคติดต่อทั่วไป กองควบคุมโรคติดต่อ โทร.0-2245-6466.


ที่มา : RTY9 และ กรุงเทพธุรกิจ

ภาพจาก : กรุงเทพธุกิจ