สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ฯ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ และทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล

 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559  ที่ผ่านมา ดร.นพ.จรุง  เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ   นำทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่  สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บริเวณด้านหน้าสถาบันบำราศนราดูร  เพื่อความเป็นสิริมงคล  และสร้างขวัญ กำลังใจ  ในการปฏิบัติงาน   พร้อมกันนี้ยังได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ  จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานใหม่ ณ อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบำราศนราดูร ซอยติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี และรับฟังการบรรยายธรรม จากพระสงฆ์วัดพุทธปัญญา  ในหัวข้อ การทำงานอย่างมีความสุข และรู้ รัก สามัคคี  ซึ่งเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติ