“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” กับพระราชกรณียกิจด้านวัคซีน