เดินหน้าประเทศไทย ตอน เร่งผลักดันไทยสู่ผู้นำด้านวัคซีน 27พ.ย.59