สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ พระอนุเสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ

    เมื่อเวลา 07.00 น.วันนี้ (6 พ.ค.60) ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติและบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุเสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด รำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติฯ ณ บริเวณลานพระอนุเสาวรีย์ฯ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข