โรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ บทเรียนสู่ความสำเร็จ

หนึงในหัวข้อที่ได้รับความสนใจ จากผู้เข้าร่วมการประชุมอย่างมากในเวที "การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 19-22 ก.ค.60 " 
จัดโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ คือ สกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม 
ประเด็น "โรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ บทเรียนสู่ความสำเร็จ"


​ข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์