สถาบันวัคซีนฯ : บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


​คลิปวีดีโอ สถาบันวัคซีนฯ : บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคประชาสังคมต่อการนำวัคซีนใหม่มาให้บริการประชาชน นี้จัดทำขึ้น เนื่องในงานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 19 -22 ก.ค.60 เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้รับชมทางช่อง NVI Channal