สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ภายใต้โครงการ “สาธารณสุขร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”

              เมื่อเวลา 07.00 น.วันนี้ (18 ก.ย.60) ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสาธารณสุขร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว เป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมกันทำความดีถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร-เทพยวรางกูร พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้ และทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศ

ที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 18/09/60