การประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล