ประชุมนำเสนอผลการศึกษาดูงาน และความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

      เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (15 ก.ย. 60) ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนำเสนอผลการศึกษาดูงาน และความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุน ณ โรงแรม ริชมอนด์ จ.นนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกรอบในการให้ทุน และแผนดำเนินงานเรื่องการให้ทุนของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมุ่งหวังสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างสถาบันและหน่วยงานผู้รับทุน และเพื่อให้ผู้รับทุนนำเสนอผลการดำเนินงานภายใต้โครงการที่ได้รับทุนพร้อมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน
 
ที่มา:สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)