สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสครบ 1 ปี แห่งการสวรรคต

   เมื่อเวลา 07.00 น.วันนี้ (12 ต.ค.2560) ศ.คลีนิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสครบ 1 ปี แห่งการสวรรคต ณ โถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และบริเวณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงสาธารณสุข
โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
 
 
ที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 12 ต.ค.2560