การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศ ครั้งที่ 2/2560 ณ ทับขวัญ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นนทบุรี