สถาบันวัคซีนแห่งชาติฯ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสครบรอบ 99 ปีของการสาธารณสุขไทย

       เมื่อเวลา 07.00 น. วันนี้ นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงาน สมาคม องค์กรต่างๆ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร  ในโอกาสครบรอบ 99 ปีของการสาธารณสุขไทย ซึ่งจัดขึ้นบริเวณพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร 


ข้อมูล : สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 27/11/60