การประชุม “Finalizing Consultation Meeting on The Assessment of Sustainability for Pandemic Influenza Preparedness in Thailand”

          เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (29 พ.ย.60) ดร.นพ.จรุง  เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม  “Finalizing Consultation Meeting on The Assessment of Sustainability for Pandemic Influenza Preparedness in Thailand”  ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบำราศนราดูร ซึ่งมีผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับทราบผลการประเมินฯ และร่วมให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมสำหรับแนวทาง การดำเนินงานในระยะถัดไป ตามโครงการประเมินระบบการเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่อย่างยั่งยืนของประเทศไทย


ที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่ : 29/11/60