สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้าพบรัฐมนตรีและผู้บริหาร กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับพรปีใหม่ 2561