กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร CSR: ส่งต่อความสุขเพื่อน้อง (Forward happiness) ปี 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตเด็กวัยเรียน ของเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี 2561