สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. 2561 ให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

     
       เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ (1 ก.พ.61) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส.เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561
เพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน โดยทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน มามอบให้แก่ ดร.นพ.จรุง  เมืองชนะ
ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  ณ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบำราศนราดูร 

ภาพ : ธนศักดิ์  สุริยาทรงศักดิ์
วันที่ : 1 ก.พ. 2561