สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ฯ และเครือข่ายวัคซีนร่วมมือกับบริษัท Xiamen Innovax Biotech จำกัด เพื่อส่งเสริมการผลิตวัคซีน HPV ในประเทศไทย

เมื่อเวลา 14.15 น. วันนี้ (23 มี.ค. 61) ที่โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น ฮอลล์ จ. นนทบุรีประเทศไทย ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ Mr. Steven Gao 
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Xiamen Innovax Biotech จำกัด ประเทศจีน ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนมะเร็งปากมดลูกชนิดสองและเก้าสายพันธุ์ (Bivalent HPV vaccine 16&18 และ Nonavalent HPV vaccine 6/11/16/18/31/33/45/52/58) ของบริษัท Xiamen Innovax Biotech จำกัด ให้แก่ผู้ผลิตวัคซีนในประเทศไทย สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานคณะกรรมการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ Mr.Zixin Qiu ประธานกรรมการของบริษัท Xiamen Innovax Biotech จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีน HPV และลดการเกิดมะเร็งปากมดลูกลงอย่างมีประสิทธิภาพ

​ดร.นพ. จรุง กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่ามะเร็งเป็นโรคที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นของประชากรในประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย มะเร็งปากมดลูกมีอุบัติการณ์มากเป็นอันดับสองในประชากรเพศหญิง โดยมีผู้ป่วยใหม่ประมาณ 10,000 ราย และเสียชีวิต 14 รายต่อวัน ทั้งนี้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ได้มีการวิจัยพัฒนาและผลิตมามากกว่า 10 ปี โดยผู้ผลิตจากบริษัทในสหรัฐอเมริกาหนึ่งราย และยุโรปหนึ่งรายเท่านั้น ซึ่งบริษัท Xiamen Innovax Biotech จำกัด จะเป็นรายที่ 3 ที่ผลิตวัคซีนมะเร็งปากมดลูกออกสู่ตลาดโลก วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้มีการพิสูจน์แล้วว่า มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้กว่าร้อยละ 70 ปัจจุบันวัคซีนที่มีอยู่ในตลาดนั้น
มีราคาสูงมาก ความร่วมมือของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และบริษัท Xiamen Innovax Biotech จำกัด ถือเป็นก้าวแรกที่จะช่วยสร้างโอกาสของการเข้าถึงวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ในราคาถูกลง ซึ่งจะเป็นหลักประกันความมั่นคงของการเข้าถึงวัคซีนและลดอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ บริษัท Xiamen Innovax Biotech จำกัด จะดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ์ และ 9 สายพันธุ์ แก่โรงงานผลิตวัคซีนในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและการพัฒนาวัคซีนในระยะยาวของประเทศต่อไป

 

ที่มา: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่ : 23 มี.ค. 61
ภาพ : ณัฐ จินดาประชา