สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Culture Technique and Upstream Technology for Vaccine ระหว่างวันที่ 12-14 มี.ค.61

        เมื่อเวลา 08.30 น.วันนี้ (12 มี.ค.61) ที่โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่นเซนเตอร์ คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.นนทบุรี  ดร.นพ.จรุง  เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ Culture Technique and Upstream Technology for Vaccine จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2561 โดยมีผู้ร่วมการประชุมจำนวน 61 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนให้มีความรู้และทักษะด้านเทคนิคการเลี้ยงเซลล์และการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการผลิตวัคซีนระดับต้นน้ำ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและบริษัท เมอร์ค ประเทศไทย จำกัด  ในการประชุมมีหัวข้อที่มีความสำคัญในพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีน อาทิ Course Introduction and Pre-test โดย ดร.อัญชลี  ศิริพิทยาคุณกิจ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ, Overview of animal cell culture and Basic techniques และAnimal cell culture and vaccine production โดย ผศ.ดร.กนกวรรณ  พุ่มพุทรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , Basic engineering principle for bioreactor operation  โดย อ.ไวรุจน์  เดชมหิทกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, Media preparation & sterilization และ fundamentals of bioreactors By Julius ANG  Upstream Consulting Scientist, ASIA, Manufacturing, Sciences and Technology, Merck, Best practices in cell culture By Dr.Miles (Qiuming) Shi Associate Director, Asia Vaccine and Viral Therapies Segment Development, Merck เป็นต้น
ทั้งนี้ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 การอบรมภาคปฏิบัติจะจัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการ Animal Cell Culture ชั้น 4 สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) กรุงเทพฯที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่ : 12 มี.ค.61