ประกาศรับสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง Single Use Manufacturing for vaccine and biological products ภายใต้เครือข่ายการประกันคุณภาวัคซีนของประเทศ

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
เรื่อง Single Use Manufacturing for vaccine and biological products
ภายใต้เครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศ

ภาคบรรยาย วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ (The Berkeley Hotel) ประตูน้ำ
รับ 70 คน

ภาคปฏิบัติ  วันที่ 21 มิถุนายน 2561
ณ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับ 20 คน


<<Download กำหนดการประชุม>>

<<Download ใบสมัครเข้าร่วมประชุม>>
​ปิดรับสมัครวันที่ 30 พฤษภาคม 2561