โครงการพัฒนาบุคคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประจำปี 2561

“Vaccine#teamwork” 2018 ณ จ.ระยอง

       เมื่อวันที่ 30 พ.ค.61 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมโนโวเทล ริมเพ รีสอร์ท จ.ระยอง ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 40 คน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวกและการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ โดยวิทยากร อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ กรรมการผู้จัดการ บริษัทดอกเตอร์ฟิช จำกัด สำหรับกิจกรรมในการอบรมในครั้งนี้ เน้นทำความเข้าใจและปรับทัศนคติในการทำงานเป็นทีม กับภารกิจ 3 ร่วม เรียนรู้หลักความหมาย ความสำคัญของการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ และประสบความสำเร็จ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อสร้างพฤติกรรมที่ดีในการทำงาน ด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ และในช่วงท้าย ก็มีกิจกรรมที่ได้ข้อคิดเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น เกมส์เหยียบกับระเบิด, ปิดตาเก็บลูกบอล, งมไข่มุก และใยแมงมุมสื่อรัก โดยทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับเหรียญรางวัล ถือเป็นการสานสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีเป็นอย่างดี 

      ทั้งนี้องค์กรที่ประสบความสำเร็จ คือ องค์กรที่ผู้นำและผู้ตามเดินไปด้วยกัน ช่วยกันขับเคลื่อนงานขององค์กร และนอกเหนือจากนี้ทุกคนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และยึดประเทศชาติเป็นที่ตั้ง ดังคำขวัญของสถาบันวัคซีนแห่งชาติที่ว่า “สานฝัน รวมใจ พัฒนาวัคซีนไทย”


ที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่ : 5/06/61