ประชุมคณะทำงานพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอีของประเทศ ครั้งที่ 2/2561

        เวลา 9.00 น. วันนี้ (7 มิ.ย.61) ที่ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบำราศนราดูร สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาวัคซีนป้องกันสมองอักเสบเจอี ครั้งที่ 2/2561 เพื่อหารือร่วมกับองค์การเภสัชกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน และสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอีด้วยวิธีเซลล์เพาะเลี้ยง เพื่อผลักดันให้เกิดการผลิตวัคซีนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงได้ผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ขึ้นทะเบียนภายในประเทศ ตามเป้าหมายวาระแห่งชาติด้านวัคซีน

 

ที่มา : หน่วยสนับสนุนทุน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ภาพ : ณัฐ จินดาประชา,อุทุมพร ทีลาศ
วันที่ : 07/06/61