ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินการจัดเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง และรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง ปี 2561