ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง Single Use Manufacturing for vaccine and biological products ภายใต้เครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศ

<<DOWNLOAD รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกภาคบรรยาย>>

<<DOWNLOAD รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกภาคปฏิบัติ>>