ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการคุณสมบัติการกระตุ้นของ CpG oligonucleotides ที่มีองค์ประกอบของนิวคลีโอไทด์ดัดแปรเพื่อใช้เป้นสารเสริมฤทธิ์สำหรับวัคซีน ปี 2561