คอลัมน์วัคซีนเพื่อประชาชน/นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 18 ส.ค.61 โดยหมอบ้านสวน

 "องค์การอนามัยโลกระดมสมอง หวังสร้างความยั่งยืนธุรกิจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในไทยและเอเชียรองรับความต้องการระดับภูมิภาค"

การประชุมระดมสมองโดยองค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ จัดขึ้น ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อหารือแนวทางการสร้างความยั่งยืน(Sustainability)ของธุรกิจการผลิตวัคซีนรองรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ ของประเทศไทยและอีก 3 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และภาคพื้นแปซิฟิก คือ จีน อินเดีย และเวียดนาม รวม 4 ประเทศ

การผลิตและการใช้วัคซีนเป็นมาตรการสำคัญ ในโครงการเตรียมความพร้อมตอบโต้การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในอนาคต ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ และหากไม่ได้เตรียมการผลิตวัคซีนให้พร้อม อาจทำให้มีคนป่วยและตายเป็นจำนวนมาก เหมือนที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีต จากบันทึกพบว่าจำนวนคนป่วยตายจากการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่มีจำนวนมากกว่าคนตายจากสงครามโลกด้วยซ้ำ

บรรยากาศการประชุมค่อนข้างเคร่งเครียด เนื้อหาการประชุมเข้มข้น จากการแลกเปลี่ยนข้อมูล สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการผลิตวัคซีนไม่เฉพาะวัคซีนไข้หวัดใหญ่เท่านั้น ล้วนมีความซับซ้อน ยากลำบาก ใช้เวลานาน จากทั้งหมด 4 ประเทศ การผลิตวัคซีนชนิดนี้ประสบความสำเร็จแล้วมีเพียงอินเดียเท่านั้น อีก 3 ประเทศ คาดว่าจะผลิตสำเร็จพร้อม ๆ กันกับองค์การเภสัชกรรมของไทย คือ ประมาณปี 2563 นี้

ผมเองได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมและบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยและอาเซียนสู่ความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีน ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจที่นานาชาติให้ความสนใจในกิจกรรมและแนวทางที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติดำเนินการอยู่ และไทยยังเป็นหนึ่งในสี่ประเทศที่องค์การอนามัยโลกให้การสนับสนุน แสดงให้เห็นว่าสายตาของนานาชาติ มองประเทศไทยเราว่ามีศักยภาพด้านการพัฒนาวัคซีน
 

✍️หมอบ้านสวน...