ประชุมนำเสนอผลการศึกษาดูงาน และความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุน จากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

       เมื่อเวลา 9.00 น. วันนี้ (19 ก.ย.61) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมนำเสนอผลการศึกษาดูงาน และความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุน จากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ณ ห้องประชุม Peridot โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี โดย ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวต้อนรับ การจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับทุนนำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานภายใต้โครงการที่ได้รับทุนจากสถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Porter Warren Anderson Jr. ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ด้านการสาธารณสุข บรรยายพิเศษในหัวข้อ How to succeed in vaccine research (as a researcher) 
       ผลจากการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในครั้งนี้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกันระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานด้านวัคซีนมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นต่อไป


ที่มา: หน่วยสนับสนุนทุน 
ภาพ : ธนศักดิ์ สุริยาทรงศักดิ์ 
วันที่ : 19/09/61