ประกาศราคาจ้างโครงการเผยแพร่ข่าวและความรู้ด้านวัคซีนประจำเดือน