ประกาศผลพิจารณาทุน ปี 2562

ผลทุนสนับสนุนการฝึกงานด้านวัคซีน ปี 2562
ผลทุนศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ปี 2562

*ผลทุนสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีน ปี 2562 อยู่ในช่วงพิจารณาจัดสรรทุน*

สามารถดูรายละเอียดกระบวนการต่าง ๆ เกี่ยวกับทุนสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ที่ http://funding.nvi.go.th