ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อ ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 - 2565

ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อ ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 - 2565

ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00น.
ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น ได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง